WVAU Architecten staat voor moderne architectuur die eigentijds is binnen de traditie van het bouwen. Traditie betekent in dit geval: wat goed is blijf je doen, en wat niet goed meer is doe je anders. Een permanente organische ontwikkeling dus.

Wij putten uit onze grote ervaring in restauratie- en renovatiewerk voor de toepassing van gedegen detaillering en zorvuldige vormgeving, met respect voor de context waaruit het gebouw voortkomt en waarin het gebouw gaat functioneren. Deze context -sociaal-economisch, maatschappelijk en technisch- is van wezenlijk belang voor het ontstaan van het gebouw, hieruit putten wij inspiratie met een kritische en innovatieve blik.

Het aan de geschiedenis ontlenen van architectonische elementen, en deze transformeren naar een eigentijds gebruik zien wij als belangrijk onderdeel van ons werk. Het moderne in ons werk is dan ook niet een stilistisch maar een inhoudelijk aspect, vanuit een diepgewortelde interesse naar de interactie tussen mens en omgeving, en de ontwikkeling hiervan door de tijd. Wij willen aan de invulling van de eisen die opdrachtgever en gebruiker aan hun omgeving stellen een open en humaan karakter geven. Zo'n omgeving ontstaat in samenwerking en overleg tussen vele partijen, met respect voor de waarde van ruimte, energie, arbeid en grondstoffen. Hierin hechten wij aan een sterk concept en zijn wij pragmatisch in de uitwerking daarvan.