WONINGCORPORATIE BO-EX WINT PROVINCIALE DUURZAAMHEIDPRIJS

Woningbouwcorporatie Bo-Ex heeft met de duurzaamheidsmaatregelen aan de Rietveldwoningen in de Utrechtse wijk Hoograven de provinciale duurzaamheidsprijs gewonnen.
Het renovatieplan is gemaakt door A3-architecten en WVAU Architecten

 

 

Restauratie Villa Gerrit Rietveld te Ilpendam

Werk in uitvoering, op dit moment wordt een aantal buitenmuren van geglazuurde bakstenen vervangen door nieuw metselwerk.

 

 

18e Eeuwse Hoeve in Z-Limburg

Deze prachtig in het Zuid-Limburgse heuvellandschap gelegen 18e eeuwse hoeve met binnenplaats wordt voor de nieuwe eigenaren aangepast voor wonen en werken.

 

 

Restauratie Villa Gerrit Rietveld te Doorn

Deze villa uit 1939 is als zomerhuis ontworpen op een open plek in het bos en is nog vrijwel geheel in oorspronkelijke staat. Het exterieur is gerestaureerd, waarbij de stalen kozijnen waar nodig zijn hersteld en geconserveerd, en voorzien van isolerende beglazing. Dakranden en hemelwaterafvoeren die later waren aangepast zijn teruggebracht naar de oorspronkelijke vorm.

 

 

Theo Van Doesburg - Rinsemahuis te Drachten

WVAU Architecten reconstrueert een uniek voorbeeld van architectuur, interieur en kleurgebruik van Theo Van Doesburg tot museumwoning, in opdracht van de Stichting Van Doesburg-Rinsemahuis en in samenwerking met Museum Drachten en de VU.

 

 

Regentenzaal Bartholomeus Gasthuis

In opdracht van het Bartholomeus Gasthuis gaat WVAU Architecten de Regentenzaal uit 1632 aanpassen met maatregelen ter bescherming van het cultuurhistorisch zeer waardevolle interieur.

 

 

Zorgwoningen Geertekerkhof Utrecht

In opdracht van het Bartholomeus Gasthuis heeft WVAU Architecten een ontwerp gemaakt voor de realisatie van een aantal zorgwoningen aan het Geertekerkhof te Utrecht. De verbouwing is in uitvoering.

 

 

Studie herbestemming kerk Rietveld

In 1965 ontwierp Gerrit Rietveld deze kerk in de gemeente Uithoorn. Bijgevoegd als pdf een artikel in de Volkskrant van 15 juni 2015 waarin gepleit wordt voor herbestemming als Rietveld-museum.

 

 

Wonen en werken in boerderij te Hilversum

Het door WVAU Architecten ingediende plan voor de verbouwing van boerderij Blokhoven op Landgoed Einde Gooi in Hilversum is door de Gemeente met enthousiasme ontvangen en goedgekeurd.
De verbouwing is inmiddels gestart.