Ontwerp en layout: Michiel Oort, WVAU Architecten, Werkhoven

Technische realisatie: Constant Brinkman, ABCSites.nl / Colibri.nl, Amsterdam &  Michiel Oort, WVAU Architecten, Werkhoven


Copyright 2021 WVAU Architecten


Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
        de eigenaar: de eigenaar van de website;
        gebruik(en): alle denk
bare handelingen;
        u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
        de content: alle in de website aanwezige inhoud;
Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen. WVAU Architecten behoudt zich alle rechten voor.


Privacy Statement

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

WVAU Architecten kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van WVAU Architecten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan WVAU Architecten verstrekt. WVAU Architecten kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

WAAROM WVAU Architecten GEGEVENS NODIG HEEFT

WVAU Architecten verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan WVAU Architecten uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening bestaande uit adviezen zoals vastgelegd in de opdracht.

HOE LANG WVAU Architecten GEGEVENS BEWAART

WVAU Architecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

WVAU Architecten verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van WVAU Architecten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. WVAU Architecten gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

WVAU Architecten maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van WVAU Architecten bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan WVAU Architecten te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. WVAU Architecten heeft hier geen invloed op.

WVAU Architecten heeft Google geen toestemming gegeven om via WVAU Architecten verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wvau.nl. WVAU Architecten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

WVAU Architecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van WVAU Architecten maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door WVAU Architecten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met WVAU Architecten op via info@wvau.nl. www.wvau.nl is een website van WVAU Architecten. WVAU Architecten is als volgt te bereiken:

 

Postadres & vestigingsadres:

WVAU Architecten

Achterdijk 41

3985 LA Werkhoven

 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

30163736

 

Telefoon:

+31 343 55 25 20

 

E-mailadres:

info@wvau.nl

 

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.