20 jaar geleden heeft WVAU Architecten het Zuiderbad gerestaureerd en vernieuwd. De restauratie was er op gericht er een eigentijds zwembad van te maken en de vroegere allure te herstellen. Er is een compleet nieuwe betonfundering onder het gebouw en het bassin gemaakt. De geheel vernieuwde installatie voldoet aan de moderne eisen en is zorgvuldig ingepast in het historische interieur.
Aan het exterieur is een groot deel van de oorspronkelijk baksteenornamentiek gereconstrueerd.

De aanpak die nu op het programma staat gaat om een inventarisatie van destijds nog niet nodig geachte ingrepen, die voortkomen uit de veranderende optiek op energiegebruik