Theo Van Doesburg - Rinsemahuis te Drachten

          

WVAU Architecten heeft in opdracht van de Stichting Van Doesburg-Rinsemahuis in samenwerking met Museum Drachten en de VU een uniek voorbeeld van architectuur, interieur en kleurgebruik van Theo Van Doesburg tot museumwoning gereconstrueerd. Het restauratieplan betreft een woning aan de Torenstraat 3 te Drachten.

De woning maakt onderdeel uit van een complex ontworpen door de  toenmalige stadsarchitect Cees Rienks de Boer en betreft 16 woningen aan de huidige Torenstraat, Oosterstraat en Houtlaan, 12 woningen aan de Torenstraat en 2x 2 woningen aan de Oosterstraat en Houtlaan.

Het pand Torenstraat 3 was in eigendom van de gemeente Drachten, die deze heeft overdragen aan de Stichting Van Doesburg-Rinsemahuis voor het vestigen van een museumwoning.
 
Architect Cees Rienks de Boer heeft de woningen in 1920 ontworpen. De gebroeders Rinsema waren schoenmakers in Drachten die door hun interesse in vernieuwing en experiment in beeldende kunst, filosofie en literatuur zich ontwikkelden tot belangrijke figuren in De Stijl en het dadaïsme, met vele zeer nauwe contacten met internationaal bekende kunstenaars. De Boer is via de Rinsema's in contact gekomen met Theo Van Doesburg. Beiden hadden het idee met de middenstandswoningen iets bijzonders te kunnen realiseren.

Van Doesburg zag in dit project in Drachten een mogelijkheid om zijn ideeën over kleurgebruik in interieur en exterieur te realiseren. Hij verbleef toen in Weimar, dus de uitwisseling tussen de Boer en Van Doesburg ging door middel van ontwerptekeningen met opmerkingen in tekst en brieven.

Uiteindelijk heeft van Doesburg voor zowel het interieur als het exterieur kleurontwerpen gemaakt. Van alle onderdelen heeft hij ontwerptekeningen uitgewerkt en vanuit Weimar naar De Boer gestuurd. Op deze ingekleurde tekeningen staat precies aangegeven welke kleur welk onderdeel moest krijgen, vaak met tekst aangevuld.
Voor de exacte kleurstelling maakte hij zogenaamde kleur harmonieën waarbij hij precies aangaf welke harmonie waar moest worden toegepast. Hiervan is nog heel veel aanwezig in archieven waardoor het verloop van de samenwerking goed is te volgen.

In de museumwoning staan meubelontwerpen van Thijs Rinsema.