Het voormalige koetshuis is witgepleisterd en heeft twee bouwlagen en is gebouwd in het derde kwart van de negentiende eeuw en is in latere bouwfasen aangepast waarbij het de nodige gevelwijzigingen heeft ondergaan. In de twintigste eeuw, toen de koets vervangen werd door de auto, zijn er nog een paar grote wijzigingen aangebracht.

De huidige bewoners gaan het koetshuis en de garages verbouwen tot woonhuis.