Haalbaarheidsonderzoek

Zijn de eisen die u aan een groter bouwproject stelt te verwezenlijken?

Om een goed beeld te krijgen van de gebruiksmogelijkheden van een bestaand pand, de kosten voor renovatie of nieuwbouw of een gehele investeringsberekening is een diepgaand en zorgvuldig onderzoek nodig. Uitvoerbaarheid, kosten versus baten en effectiviteit van aanpak zijn aspecten die hierbij aan bod komen. Mogelijke scenario's worden vergeleken om antwoord te krijgen op de vraag wat voor u de beste investering is en hoe hoog deze uitvalt. Op basis van dit onderzoek kunt gefundeerd de beslissing nemen welke koers te varen.

 

U kunt ons bellen of via CONTACT een vraag stellen over dit onderwerp