Bestemmingswijziging

Wilt u gaan wonen in een boerderij of leegstaand fabriekje, dan is hiervoor vergunning nodig.

Door veranderende economische omstandigheden komen er veel panden leeg te staan. Deze gebouwen zoals boerderijen, fabrieken, werkplaatsen, scholen en kerken kunnen zeer geschikte objecten zijn om te wonen of te werken.

Om dit nieuwe gebruik mogelijk te maken is vaak een Bestemmingswijziging nodig, omdat het Bestemmingsplan een ander gebruik dan het vastgestelde niet toestaat. Een Bestemmingswijziging kan een grote waardevermeerdering voor het pand betekenen.

 

U kunt ons bellen of via CONTACT een vraag stellen over dit onderwerp