Omgevingsvergunning

Of u een vergunning voor uw bouwplannen aan moet vragen of dat u vergunningvrij kunt bouwen kunnen wij snel voor u uitzoeken.

Wij onderzoeken aan de hand van het geldende Bestemmingsplan en de bouwregelgeving wat de voorwaarden zijn die gelden voor uw plannen en de plaats waar u die wilt realiseren. Als het nodig blijkt om een vergunning aan te vragen kunnen wij dit voor u verzorgen.

Voor het indienen van deze Omgevingsvergunning moeten vele gegevens verzameld worden om te voldoen aan de ambtelijke eisen. Deze moeten verwerkt worden in diverse formulieren en gedetailleerde tekeningen op schaal. Ook na de indiening is er regelmatig contact nodig met de behandelende ambtenaren, om door heldere uitleg van de achterliggende plannen de verstrekking van de vergunning te bespoedigen. Eventueel kan het nodig zijn de plannen voor te leggen aan een Welstands- of een Monumentencommissie, om het ontwerp in een vergadering toe te lichten.

 

U kunt ons bellen of via CONTACT een vraag stellen over dit onderwerp